UBND huyện đôn đốc việc triển Khai chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

576 30/03/2020 14:16 CH Trần Sơn Tùng

Ngày 30/03/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 273/UBND-VP để đôn đốc thực hiện Công văn số 2673/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 181/VPUBND-KGVX, ngày 28/3/2020 của VP UBND tỉnh.

Toàn văn Công văn tại đây:

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568