UBND huyện Krông Năng: Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019

526 02/01/2019 10:34 SA Đài Truyền thanh - Truyền hình

    UBND Krông Năng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019. Ông Trương Hoài Anh, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

    Hội nghị đã thông qua báo cáo thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế văn hóa xã hội năm 2018 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa 7. Nhìn chung năm 2018 kinh tế huyện Krông Năng có bước tăng trưởng đáng kể nhiều chỉ tiêu đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt so với kế hoạch của huyện phấn đấu. Vì vậy để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019, huyện Krông Năng sẽ tập trung phấn đấu những chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 7,5-8%, huy động vốn đầu đầu tư toàn xã hội đạt 1.643 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 104,5 tỷ đồng, …  Ngoài ra tiếp tục chú trọng đầu tư cho giáo dục, các chương trình phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, an ninh quốc phòng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM..

Các đại biểu tham dự hội nghị

    Cũng tại hội nghị đã thông qua quyết định phân bổ dự toán ngân sách và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019, thông qua quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho sự nghiệp giáo dục của huyện và các phòng, ban trực thuộc UBND huyện quản lý, giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019, thông qua kế hoạch thanh tra nhà nước và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2019.

    Phát biểu ý kiến tại hội nghị ông Trương Hoài Anh chủ tịch UBND huyện đã lưu ý các đơn vị trong do nguồn thu năm 2019 của huyện không cao nên việc phân bổ kinh phí còn hạn hẹp. Vì vậy yêu cầu các đơn vị cần phải cân đối chi tiêu tiết kiệm dựa trên dự toán đã giao nhằm đảm bảo chi trả lương, bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động. 

                                                                                  T/h: Thanh Xuân

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584