UBND huyện tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 38

360 01/12/2019 12:23 CH Trần Sơn Tùng

UBND huyện Krông Năng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, thông qua chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 và dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VII . Ông Trương Hoài Anh chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy kinh tế huyện Krông Năng năm 2019 có bước phát triển ổn định, huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.752 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện đến ngày 31/12/2019 là 85,092 tỷ đồng, trong đó thu thuế phí và lệ phí đạt 48,06 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khả quan số tiêu chí đạt và cơ bản đạt là 172 tiêu chí, bình quân  mỗi xã đạt 15,64 tiêu chí ,tăng 7 tiêu chí so với năm 2018. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đuọc thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Thường xuyên củng cố bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, y tế giáo dục có bước phát triển hiện nay đã có 28/59 trường (do UBND huyện quản lý) đạt chuẩn quốc gia.  Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo để đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Tại các điểm cầu của huyện và 12 xã, thị trấn các đ/c đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo, báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo đánh giá về cải cách hành chính năm 2019, đánh giá, phân loại, xếp loại cán bộ công chức năm 2019. Tình hình thu chi ngân sách nhà nước …và  một số văn bản tờ trình khác để trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VII . Nhìn chung các đ/c đều nhất trí với dự thảo đưa ra. Tuy nhiên cũng làm rõ những mặt còn tồn tại, yếu kém dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp …

Ông Trương Hoài Anh chủ tịch UBND huyện Phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị ông Trương Hoài Anh chủ tịch UBND tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đ/c tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của 12 xã thị trấn cũng như các phòng ban chuyên môn của huyện trong năm vừa qua đã nỗ lực, tham mưu tích cực cho UBND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời đ/c cũng yêu cầu các xã, thị trấn trong thời gian còn lại của năm 2019 cần tập trung đẩy mạnh để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, đặc biệt cần tập trung rà soát lại hộ nghèo sát đúng với thực tế của địa phương góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra. 

                                                                 T/h: Thanh Xuân

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568