UBND huyện tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 40

1166 24/12/2019 15:53 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

UBND huyện Krông Năng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tham gia hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đ/c nguyên là lãnh đạo UBND huyện qua các thời kỳ, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của huyện. Ông Trương Hoài Anh chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có 22 chỉ tiêu quan trọng, với mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nhanh, bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị mở rộng lần thứ 40 của UBND huyện

Tại hội nghị các đ/c tại điểm cầu trung tâm và 12 xã, thị trấn, đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo. Nhìn chung đều thống nhất trong giai đoạn năm 5 tới 2021-2025 các chỉ tiêu nêu ra trong dự thảo kế hoạch cần phải rõ ràng, bám sát từng lĩnh vực cụ thể, đúng với thực tế, số liệu phần trăm cụ thể, phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương.  

Phát biểu tại hội nghị Ông Trương Hoài Anh chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu, sau hội nghị này sẽ tổng hợp và từng bước hoàn thiện dự thảo để trình Đại hội sắp tới. 

                                                                        T/h: Thanh Xuân

                                     

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568