UBND huyện tổ chức họp thống nhất quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

153 28/06/2021 08:52 SA Lê Thanh Phòng

Ngày 25/6/2021, ông Trần Sơn - PCT UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc để thống nhất một số nội dung về Quy hoạch sử dụng đất huyện, giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định sau khi đã tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân.

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Đông - PCT HĐND huyện, ông Phạm Ngọc Muộn - PCT UBMTTQVN huyện và các ông (bà) là Thành viên UBND huyện

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện, trong đó yêu cầu, nhấn mạnh quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng và các chỉ tiêu sử dụng đất của cấp trên;

Các đại biểu tham dự thảo luận,đánh giá các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện

phải đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với năng lực thực hiện các các công trình đã đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời phải phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Năng nói riêng.

Ông Trần Sơn - PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Sơn - PCT UBND huyện đã đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc để bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất, tham mưu UBND huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568