UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính

647 13/12/2016 13:55 CH Trần Sơn Tùng

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9823/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ:

- Nghiên cứu xây dựng, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 30/12/2016, để xem xét, báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh, để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị chỉ đạo các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các thủ tục hành chính và thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xử lý văn bản, thủ tục hành chính trễ hạn, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 01/2017.

(Nguồn: Daklak.gov.vn)

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584