Văn phòng HĐND và UBND huyện

971 31/12/2018 08:51 SA Trần Sơn Tùng

I. Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện

  Bà Phan Thị Diệu Trang
  Chức vụ: Chánh Văn phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động: 0978.188.368
  Email: trangptd@krongnang.daklak.gov.vn

 

  Bà Phạm Thị Thanh
  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động: 0918.078.182
  Email: thanhpta@krongnang.daklak.gov.vn

 

  Ông Phan Tiến Thành
  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
  Điện thoại cơ quan: 05003.606.669 
  Điện thoại di động:
  Email: thanhpt@krongnang.daklak.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584