Văn phòng HĐND và UBND huyện: Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020

595 28/12/2020 10:57 SA Đài Truyền thanh - Truyền hình

Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND - UBND huyện.

Trong năm 2020, tập thể Văn phòng HĐND, UBND huyện đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham mưu tổng hợp kịp thời tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện, đáp ứng tốt nhu cầu giám sát của Thường trực HĐND huyện và sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Tình đến ngày 14/12, Văn phòng HĐND – UBND huyện dã tham mư cho UBND huyện ban hành 7.663 văn bản trên phần mềm quản lý văn bản Idesk; tiếp nhận để chuyển xử lý kịp thời 9.968 văn bản; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiến hành tiếp nhận, gải quyết 93.669 hồ sơ, tiếp nhận xử lý nhanh các hồ sơ mức độ 3, mức độ 4, không có hồ sơ quá hạn; thực hiện tốt các nhiệm vụ như xây dựng lịch công tác tuần, tháng cho lãnh đạo HĐND – UBND huyện, tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực hiện tốt công tác quản trị và phục vụ hậu cần cho các kỳ họp, buổi họp của HĐND – UBND huyện.

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND – UBND năm 2020

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, quan tâm xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. Từng bộ phận công tác tích cực thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chủ tưởng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua và các khoản đóng góp do các cấp, các ngành phát động; Công đoàn bộ phận phát huy tốt chức năng của mình, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên trong công đoàn. Trong năm Văn Phòng HĐND – UBND huyện có 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 19 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị thống nhất thông qua mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2021.

Trong dịp này, Văn phòng HĐND - UBND huyện đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 3 đồng chí trong cơ quan văn phòng.

                                                                   T/h: Xuân Thái

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568