Văn phòng Huyện ủy

447 19/12/2016 18:08 CH Lê Phong Phú
       

  Đồng chí Trần Văn Ngọc
  Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động: 0985.419.969
  Email:

 

           
       

  Đồng chí Đinh Quang Hiển
  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động: 0943.089.680
  Email:

 

           
            Đồng chí Trương Thanh Năm
  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
  Điện thoại cơ quan: 
  Điện thoại di động: 0945.554.664
  Email:

 

Liên kết web

Video

Loading the player...

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584