Xã Ea Đă'h

1926 11/08/2011 03:47 SA Ban biên tập

Địa chỉ: Thôn Giang Châu, xã Ea Dăh - huyện Krông Năng - Đăk Lăk

Số ĐT cơ quan:050032243507

Địa chỉ mail: eadah@krongnang.daklak.gov.vn

I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1. Đảng ủy:

Bí thư: Châu Văn Lượm

DĐ: 0905417917

P.Bí thư: Phạm Chung

DĐ: 0988409442

P.Bí thư: Cao Kỳ Tuyết

DĐ: 0905436845

2. Hội đồng nhân dân:

Chủ tịch: ĐInh Xuân Hạnh

DĐ:0905131418

P. Chủ tịch: Đinh Minh Lý

DĐ: 0905645595

Ủy ban nhân dân:

Chủ tịch: Cao Kỳ Tuyết

DĐ:0905436845

P. Chủ tịch: Cao Đức Hạnh

DĐ:0905518847

P. Chủ tịch: Hà Mạnh Tưởng

DĐ:0972578833

Ủy ban mặt trận tổ quốc:

Chủ tịch: Nông Quang Cảnh

DĐ:0984749900

P.Chủ tịch: Nguyễn Văn Nhâm

DĐ: 01698288061

P. Chủ tịch: Hà Hùng Chuẩn

DĐ: 01635736647

II. THÔNG TIN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ DU LỊCH:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Xã Ea Dăh, huyện Krông Năng được thành lập từ tháng 4/2005 theo Nghị định số 40/2005/NĐ-CP ngày 23/3/2005 của Chính phủ; từ những vùng sâu, vùng xa của 3 xã, 2 huyện ( gồm các xã Phú Xuân, Tam Giang huyện Krông Năng và xã Xuân Phú huyện EaKar chuyển sang theo địa giới hành chính 364 đầu năm 2005), Được công nhận xã khu vực III theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBND ngày27/11/2006 của Ủy ban dân tộc Chính phủ v/v công nhận 3 khu vực vùng DTTS và Miền núi theo trình độ phát triển.

 a. Đất đai: Xã Ea Dăh nằm hướng Đông - Nam huyện Krông Năng. Diện tích tự nhiên: 5.194 ha (Bắc giáp các xã Tam Giang, Ea Puks thuộc huyện Krông Năng;Đông - Nam giáp các xã Ea Sô, EaKar, Xuân Phú huyện Ea Kar; Tây giáp Krông Năng và xã Phú Xuân)

 - Đất sản xuất nông nghiệp: 2.784.3 ha

- Rừng phòng hộ: 1.068,6 ha

- Các loại đất khác: 1.371,1 ha

b. Dân số và thành phần dân số: Tổng số hộ:1.606 hộ; tổng số nhân khẩu:7.731 người. Khu dân cư:14 thôn.

- Toàn xã có 11 dân tộc thiểu số với 935 hộ, 4.474 nhân khẩu, chiếm 58,2 tổng số hộ toàn xã, trong đó dân tộc H'Mông có 141 hộ, 768 khẩu.

c. Tôn giáo: Phật giáo: 8 hộ, 34 khẩu; Thiên chúa giáo:82 hộ, 519 khẩu; Tin lành (H'Mông):21 hộ, 151 khẩu

2. Kinh tế - Xã hội:

  Nền kinh tế địa phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu  phát triển  kinh tế của xã trong những năm qua đã có hướng tích cực: 2005  với tỷ trọng SXNN chiếm 98,86% đến năm 2011 còn 78,5%. Các dịch vụ từ 1.5 % năm 2005 đến 2011 đã được nâng lên 2,85%. Bình quân thu nhập thực tế của người dân năm 2011 đã đạt 6.599.000 đồng/khẩu/năm, tổng trị giá SPXH(theo giá cố định 94) là 51,02 tỷ đồng, so năm đầu thành lập xã tăng 2 lần (2.950.000đ/khẩu/năm 2005).

- Hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/205/QĐ-TTg khi thành lập xã có 978 hộ, chiếm tỷ lệ 78,4%. Được sự quan tâm cảu các cấp, các ngành của trên và nổ lực của địa phương và nhân dân bằng các chương trình lồng ghép để XĐGN phát triển kinh tế, đến nay theo tiêu chí mới, toàn xã còn 758 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 43,8%, số hộ cận nghèo 144 hộ.

3. Về văn hóa:

- Giáo dục: Toàn xã có 2 trường Tiểu học và một trường THCS, năm học 2011-2012 có 1.515 học sịnh. Nhờ thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con em hộ nghèo đi học, vì vậy số học sinh đến trường đã tăng lên.

- Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân hàng năm đều đạt kế hoạch ngành, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn.

- Công tác thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng được quan tâm thường xuyên.

- Các phong trào vanư hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng đựợc phát huy, trong đó bản sắc của đồng bào Mông đựợc duy trì qua các dịp lễ, tết.

4. Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

- An ninh chính trị đựợc giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hàng năm có từ 18 đến 22 vụ việc xảy ra được xử lý. Về cơ bản nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa nhà nước và khối Dân vận - Mặt trận, đồng thoiừ tăng cường chỉ đạo chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhờ đó trong các namư qua chưa có trọng án xảy ra.

- Tuy nhiên, vừa qua trên địa bàn xã có xảy ra một số đối tượng thuộc đồng bào H'Mông do trình độ nhận thức còn hạn chế, nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo sự dụ dỗ, lôi kéo, lừa phỉnh của bọn phản động tụ tập về Mường Nhé ( Điẹn Biên) tham gia thành lập " Nhà nước H' Mông) nhưng đã đựoc các cấp và câp ủy xã vận động, kiểm điểm đồng thời làm rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch muốn chống phá chế độ ta, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc...Đến nay, số đối tương này đã nhận thức đựoc, hứa không tái phạm, an tâm sản xuất , sinh sống tại địa phương;

Tình hình phá rừng làm nương rẫy của đồng bào dân tộc tại chỗ ở Tiểu khu 340a, 340b ngày càng phức tạp, cấp ủy cũng đã làm tốt công tác vận động quần chúng đối với bà con ở thôn Giang Xuân, không để xảy ra mâu thuẫn, xung đột với bà con dân tộc Ê Đê...

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt công tác diễn tập, giao quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584