Xã Ea Tam: Hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, huyện ủy

343 28/03/2019 15:19 CH Đài Truyền thanh - Truyền hình

Ngày 27/3/2019 Đảng ủy xã EaTam tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, huyện ủy. Đồng chí Đinh Công Hưởng, bí thư Đảng ủy khai mạc hội nghị.                   

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt một số nội dung của Kế hoạch số 87-HK/TU ngày 24/12/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCHTW Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;  Chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kế hoạch 80-KH/TU, ngày 16/11/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị  số 25-NQ/TW, ngày 08/08/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 28/12/2018 của huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 cùng một số văn bản khác.v.v.

                Toàn cảnh  hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, huyện ủy

Sau việc học tập, tiếp thu các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương ;Tỉnh ủy; huyện ủy, các chi bộ trực thuộc nhanh chóng tổ chức phổ biến, quán triệt truyên truyền tại chi bộ mình; đồng thời xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tin & ảnh: Hoàng Hoa

 

                                                                              

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584