Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô 17/09/2014 03:02 SA 86-nd.signed.pdf
2 Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thue tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 17/09/2014 02:59 SA TT 07.signed_01.pdf
3 Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp,cờ, của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua, quản lý, cấp phát, cấp đổi lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 17/09/2014 02:56 SA 85-nd.signed.pdf
4 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiện chống lãng phí 17/09/2014 02:52 SA 84-nd.signed.pdf
5 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 775/QĐ -TTg ngày 20/5/2013 17/09/2014 02:18 SA _04-2013-TTLT-UBDT-BTC-BTNMT.pdf
6 Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 17/09/2014 02:14 SA 50.signed.pdf
7 Nghị định về kinh doanh xăng dầu 17/09/2014 02:12 SA 83-nd.signed.pdf
8 Thông tư hướng dẫn tổ chức vận hành, khia thác Hệ thống thôngtin quản lý Ngân sách và kho bạc ( TABMIS) 17/09/2014 02:09 SA BTC.pdf
9 Thông tư liên tịch Quy định quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 17/09/2014 02:04 SA thong+tu+79_2014.doc
10 Thông tư sữa đổi bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP, ngày 16/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng 05/08/2014 01:55 SA TT_09-2014_BXD_sua_doi_bo_sung_ND_15-2013.pdf
11 Nghị định Quy định, hướng dẫn một số điều của Luật Phòng chống thiên tai 04/08/2014 08:06 SA 66-nd.signed.pdf
12 Quyết định về tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân 04/08/2014 08:04 SA 40.signed.pdf
13 Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 25/06/2014 09:57 SA 49-nd.signed.pdf
14 Quyết định quy định chế độ sinh hoạt phí đối với uỷ viên uỷ ban trung ương mặt trân Tổ quốc Việt Nam, UV Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh và huyện 25/06/2014 09:54 SA 33-2014.signed.pdf
15 Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thi xã, thành phố thuộc tỉnh 25/06/2014 09:51 SA ND 37.signed.pdf
16 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại trên cây lạc, đậu tương 25/06/2014 09:49 SA TT 16-2.pdf
17 Quyết định về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình gia đoạn 2014 - 2015 25/06/2014 09:45 SA 32.signed_01.pdf
18 Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 25/06/2014 09:43 SA 07_2014_TT_BTP.doc
19 Quyết định quy định thị trấn, xã phường phù hợp với trẻ em 25/06/2014 09:41 SA 34-2014.signed.pdf
20 Thông tư quy định việc đăng ký khai thác dưới nước, dưới đất, mẫu hồ sơ cấp gia hạn, điều chỉnh cấp lại giấy phép tài nguyên nước 25/06/2014 09:39 SA TT 27.signed.pdf
21 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản 29/05/2014 10:04 SA 15_2013_nLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA.pdf
22 Quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức 18/02/2014 02:50 SA 05_02.pdf
23 Thông tư liên tịch Hướng dẫn xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại của các tổ chức tín dụng 18/02/2014 02:46 SA TTLT 03.pdf
24 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm 18/02/2014 02:42 SA ND 03.pdf
25 Quyết định ban hành chuẩn hộ nghèo và cận nghèo Thành phố áo dụng cho giai đoạn 2014 - 2015 18/02/2014 02:40 SA 03-14_01.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: