Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 [3953/QĐ-UBND - 31/12/2019] v/v công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 2 11/01/2020 08:03 SA Q3953.pdf
2 [09/2019/NQ-HĐND - 06/12/2019] Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh 24/12/2019 10:05 SA DL_09_2019_NQ-HDND_06122019.PDF
3 Kế hoạch số 8944/KH-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về Tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều năm 2019 trên địa bàn tỉnh 08/11/2019 19:06 CH Ke hoach tiem chung.pdf
4 V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 10/07/2019 15:04 CH CV 1610.pdf
5 [1661/QĐ-UBND - 28/06/2019] v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng 03/07/2019 10:24 SA Q1661.pdf
6 quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Năng 09/02/2017 16:11 CH quyet dinh phe duyet ke hoach su dung dat nam 2017.pdf
7 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/12/2016 16:28 CH 15601-30.2016.QD.UBND.pdf
8 Về việc quy định khẩu hiệu trang trí trong phòng bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 04/05/2016 03:24 SA 858-45-cv-ubbc_20042016104111.pdf
9 Về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử 04/05/2016 03:23 SA 876-48-cv-ubbc_21042016035833.pdf
10 Về việc tiếp tục triển khai công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử 04/05/2016 03:22 SA 874-44-cv-ubbc_21042016035957.pdf
11 V/v tổ chức phòng, chống dịch bệnh do virus Zika và suốt xuất huyết 25/04/2016 01:31 SA phong_chong_vi_rut_zika.pdf
12 V/v điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 07/04/2016 15:41 CH qd-ubnd.pdf
13 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Krông Năng 21/03/2016 07:39 SA 367-UBND.pdf
14 Về việc quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND, ngày 23/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk 07/03/2016 07:39 SA 06_2016_QD-UBND.pdf
15 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 07/03/2016 07:37 SA 538-QD-UBND.pdf
16 Về việc triển khai Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND, ngày 22/2/2016 của UBND tỉnh về quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển cán bộ, công, viên chức của tỉnh Đắk Lắk 07/03/2016 07:35 SA 276-SNV-CCVC.pdf
17 Quyết Định V/v ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2020 04/03/2016 16:10 CH QD ban hanh.pdf
18 V/v triển khai văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông 02/03/2016 03:02 SA Trien khai vb bo thong tin truyen thong.pdf
19 Quyết định Ban hành quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh 13/04/2015 02:58 SA 13.2015-QD-UBND.pdf
20 Quyết định về việc Ban hành công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh 13/04/2015 02:55 SA 11.2015-QD-UBND.pdf
21 Quyết định về việc Ban hành Quy định về Quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăl Lăk 13/04/2015 02:53 SA 10.2015-QD-UBND.pdf
22 Quyết định Ban hành người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên đại bàn tỉnh 17/03/2015 03:24 SA 2015127103823QD-04.pdf
23 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các haọt động khuến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, Ban hành tại QĐ số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Đăk Lăk 04/02/2015 01:27 SA 03daklak.signed.pdf
24 Quyết định Ban hành quy định về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk 15/01/2015 02:55 SA 46.2014.QD-UBND.pdf
25 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh. kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 15/01/2015 02:52 SA 41.2014.Q____-UBND.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Quảng cáo

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: