Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 [27/TB-UBND - 24/01/2019] Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Năng 13/02/2019 08:31 SA 27-TB-UBND.PDF QĐ3609.pdf
2 [07/TB-UBND - 15/01/2019] Thông báo về việc sử dụng mạng xã hội Zalo để làm kênh tương tác giữa nhân dân với chính quyền huyện Krông Năng 16/01/2019 08:22 SA 07-TB-UBND.pdf
3 [141/TB-UBND - 01/10/2018] Thông báo về việc giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa tích hợp điện tử liên thông "iGate" ở mức độ 3, mức độ 4 14/01/2019 14:09 CH 141-TB-UBND.PDF
4 [5507/QĐ-UBND - 28/12/2018] Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của huyện năm 2019 14/01/2019 10:47 SA 5507-QD-UBND_2.PDF
5 [5987/QĐ-UBND - 24/10/2017] Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Năng 14/01/2019 09:53 SA 5987-QD-UBND.PDF
6 [01/2018/QĐ-UBND - 23/05/2018] Về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Krông Năng 14/01/2019 09:48 SA 01-2018-QD-UBND.PDF
7 [02/2018/QĐ-UBND - 29/11/2018] Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Krông Năng. 05/12/2018 13:45 CH 02-2018-QD-UBND.PDF
8 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 05/12/2018 10:29 SA gửi huyện.pdf
9 [322/TB-TTĐG - 09/10/2018] Thông báo đấu giá tài sản tại UBNd xã Phú Xuân 11/10/2018 10:39 SA 322-TTDGTS.pdf
10 [321/TB-TTĐG - 09/10/2018] Thông báo đấu gía tài sản tại TT Krông Năng 11/10/2018 10:39 SA 321-TTDGTS.pdf
11 [220/TB-TTPTQĐ - 10/10/2018] Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Krông Năng 11/10/2018 10:35 SA Copy of TB220_10-10-2018_Vv dau gia quyen su dung dat tai tt krong nang.pdf
12 [14/TB-NNNT - 09/10/2018] Thông báo lần 2 v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm huyện Krông năng thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 10/10/2018 10:40 SA Copy of thong bao lan 2 tuyen chon to chuc, ca nhan chu tri thuc hien chuoi gtri sx voi tieu thu sp huyen krong nang thuoc ct MTQG NTM nam 2018.pdf
13 [61/TB-UBND - 02/10/2018] Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Krông Năng 03/10/2018 08:26 SA 61-TB-UBND NGAY 02-10-2018.pdf
14 [23/TB-UBND - 02/10/2018] về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 02/10/2018 15:34 CH scan0035.pdf
15 [140/TB-UBND - 01/10/2018] Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01/10/2018 10:55 SA 140-TB-UBND.PDF
16 [149/BC-UBND - 18/06/2018] Về việc Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 03 năm (năm 2015-2017) của huyện Krông Năng 27/09/2018 10:46 SA 149-BC-UBND.PDF
17 [65/TB-UBND - 10/05/2018] Về thời gian tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 27/09/2018 10:38 SA 65-TB-UBND.PDF
18 [01/TB-DKT3376 - 18/09/2018] Thông báo lịch kiểm tra cải cách hành chính, kết hợp kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018 27/09/2018 10:23 SA Copy of scan0075.pdf
19 v/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Năng 20/09/2018 09:59 SA Copy of 111.pdf Copy of Bieu KH 2019_KRN.xls Copy of KRN_THUYETMINH_KH2019.pdf
20 Cập nhật, niêm yết công khai và thực hiện hiểu quả TTHC lĩnh vực Nội vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 09/09/2018 20:53 CH 673-UBND-NV.PDF
21 [2499/QĐ-UBND - 08/09/2017] v/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương 26/07/2018 10:27 SA Q2499.pdf
22 [74/TB-UBND - 22/05/2018] Về việc công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 triển khai tại huyện Krông Năng 23/05/2018 07:07 SA 74-TB-UBND.PDF HUONG DAN NOP HO SO ONLINE.pdf
23 Chương trình lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc Xuân Mậu Tuất 2018 01/03/2018 08:21 SA Không có tệp đính kèm.
24 [6291/QĐ-UBND - 31/10/2017] Về việc Giao thực hiện chế đọ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2017-2020 01/11/2017 16:14 CH 6291-QD-UBND.PDF
25 [280/BC-UBND - 26/09/2017] Về việc Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 28/09/2017 07:19 SA 280-BC-UBND.PDF

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Quảng cáo

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: