Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Về phòng, chống dịch COVID-19 15/05/2021 08:14 SA UB_ Tang cuong phong chong dich.pdf UB_ Trien khai chong dich.pdf CV thuc hien cac bien phap phong chong dich covid 19 trong nganh giao thong van tai n.pdf CV trien khai bo giai phap phong chong COVID (1).pdf CV chi dao TK nam hoc 2021.pdf Lich KT COVID-19 va ATTP phuc vu BCHDND NAM 2021 (2).pdf day manh ung dung cong nghe thong tin trong cong tac phong, chong dich benh COVID-19.pdf CV dam bao phong chong covid 19 -05-5-2021.pdf 11.5 QD Doan kiem tra xu ly vi pham trong cong tac PC Covid-19 (1).pdf
2 Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 28/04/2021 07:57 SA 04.02 Chu dong ung pho thien tai thoi gian bau cu.pdf Copy of (13) Copy of UBBC 70_0001.pdf Copy of (31) scan0269.pdf Copy of 48KH.pdf CV baodam chatluong NS- baucu-2021.pdf NQ 160 huong dan xu ly khuyet nguoi ung cu.pdf
3 Danh mục quy hoach 18/03/2021 14:48 CH DANH MUC QUY HOACH_P1.pdf
4 Bản đổ quy hoạch đến năm 2030 18/03/2021 14:45 CH BAN DO QH DEN NAM 2030_KRN.pdf
5 Thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm (2020 - 2021) 09/11/2020 08:01 SA the le hoi thi KHKT TỈNH lan 8.pdf to roi hoi thi sang tao VIII (sau).jpg
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 30/09/2020 14:00 CH Phu luc 1 Mam non (1).PDF Phu luc 2 Tieu hoc (1).PDF Phu luc 3 Trung hoc co so (1).PDF Phu luc 4 Trung hoc pho thong (1).PDF QDUB_ Phe duyet xet dac cach huyen Krong Nang (1).pdf Thong bao niem yet ket qua trung tuyen sau tham dinh (2).pdf
7 [66/TB-TTPTQĐ - 03/09/2020] Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 thửa đất tại trung tâm xã Ea Tam, huyện Krông Năng 03/09/2020 13:54 CH Copy of TB66_3-9-2020_dau gia 39 thua Ea Tam.pdf Copy of THONG BAO DAU GIA EA TAM - TRUNG TAM DICH VU DAU GIA TAI SAN DAK LAK.pdf
8 [09/TB-NNNT -27/8/2020] về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 27/08/2020 09:54 SA thông báo vv lửa chọn tổ chức đấu giá tài sản-đã gộp.pdf
9 [102/TB-UBND - 07/08/2020] Thông báo về việc công khai kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển tại kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 11/08/2020 07:43 SA 102-TB-UBND (1).pdf 2961-QD-UBND. (1).pdf
10 [2961/QĐ-UBND - 07/08/2020] Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển tại kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 11/08/2020 07:40 SA 2961-QD-UBND. (1).pdf 102-TB-UBND (1).pdf
11 [62/TB-TTPTQĐ - 10/08/2020] Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 10/08/2020 08:57 SA Copy of TB62_10-8-2020_lua chon to chuc dau gia.pdf
12 V/v Công khai kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển tại kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 10/08/2020 07:54 SA 102-TB-UBND (1).pdf 2961-QD-UBND. (1).pdf 42 Kết quả xét tuyển viên chức 2020 - DS trúng truyển.pdf
13 Thông báo sơ đồ khu vực xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020 04/08/2020 20:58 CH Sơ đồ khu vực xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020.pdf
14 Thông báo kế hoạch làm việc ban kiểm tra sát hạch 04/08/2020 20:56 CH Kế hoạch làm việc của Ban kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020.pdf
15 [2881/QĐ-HĐXT - 03/08/2020] Quyết định về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện 03/08/2020 17:59 CH 2881-QD-HDXT.PDF
16 Thông báo thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển tại vòng 2 kỳ xét tuyển đặc cách với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 03/08/2020 16:10 CH 101-TB-UBND.PDF
17 [2875/QĐ-HĐXT - 31/07/2020] Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 01/08/2020 18:36 CH 2875-QD-HDXT.pdf
18 [2874/QĐ-HĐXT - 31/07/2020] Quyết định về việc điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển và hồ sơ đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện 01/08/2020 18:36 CH 2874-QD-HDXT.pdf
19 [2869/QĐ-HĐXT - 30/07/2020] Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra phiếu dự tuyển và hồ sơ đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện 01/08/2020 18:35 CH 2869-QD-HDXT.PDF
20 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh tham gia xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 30/07/2020 19:53 CH 100-TB-UBND.PDF
21 [84/KH-UBND - 24/07/2020] Kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 25/07/2020 08:06 SA 84-KH-UBND.pdf
22 [692/UBND-VP - 23/07/2020] Về việc chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với các tổ chức, cá nhân phục vụ kỳ thi THPTQG năm 2020 25/07/2020 08:05 SA 692-UBND-VP.pdf
23 [91/TB-UBND - 02/07/2020] Thông báo về việc điều chỉnh thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 02/07/2020 10:36 SA 91-TB-UBND.pdf
24 [89/TB-UBND - 26/06/2020] Thông báo xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Năng 30/06/2020 08:18 SA 89-TB-UBND.PDF
25 [2045/QĐ-UBND - 01/06/2020] Quyết định về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng 03/06/2020 07:28 SA 2045-QD-UBND.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 

Bản đồ

Video

Loading the player...

Quảng cáo

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: