Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Đơn vị bầu cử số : 05 Gồm Xã Phú Lộc 09/05/2016 07:31 SA don_vi_bau_cu_so_05_xa_phu_loc.pdf
2 Đơn vị bầu cử số : 10 Gồm Xã Ea Dah 09/05/2016 07:30 SA don_vi_bau_cu_so_10_xa_ea_dah.pdf
3 Đơn vị bầu cử số : 11 Gồm Xã Ea Puk 09/05/2016 07:29 SA don_vi_bau_cu_so_11_xa_ea_puk.pdf
4 Đơn vị bầu cử số : 02 Gồm Xã Phú Xuân 09/05/2016 07:29 SA don_vi_bau_cu_so_02_xa_phu_xuan.pdf
5 Đơn vị bầu cử số : 07 Gồm Xã Dlieya 09/05/2016 07:29 SA don_vi_bau_cu_so_07_xa_dlieya.pdf
6 Đơn vị bầu cử số : 09 Gồm Xã Ea Tam 09/05/2016 07:27 SA don_vi_bau_cu_so_09_xa_ea_tam.pdf
7 Đơn vị bầu cử số : 12 Gồm Xã CuKlong 09/05/2016 07:26 SA don_vi_bau_cu_so_12_xa_cuklong_12.pdf
8 Đơn vị bầu cử số : 08 Gồm Xã Ea Tân 09/05/2016 07:25 SA don_vi_bau_cu_so_08_xa_ea_tan.pdf
9 Đơn vị bầu cử số : 06 Gồm Xã Ea Toh 09/05/2016 07:24 SA don_vi_bau_cu_so_06_xa_ea_toh.pdf
10 Đơn vị bầu cử số : 04 Gồm Xã Tam Giang 09/05/2016 07:24 SA don_vi_bau_cu_so_04_xa_tam_giang.pdf
11 Đơn vị bầu cử số : 01 Gồm Xã Ea Hồ 09/05/2016 07:23 SA don_vi_bau_cu_so_01_xa_ea_ho.pdf
12 V/v công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Krông Năng khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 09/05/2016 07:16 SA qd_08.pdf
13 báo cáo tổng kết đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề vững giai đoạn 2011 - 2015 27/04/2016 01:24 SA 54_bc-bcd.pdf
14 Báo cáo tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2015 - 2016 (đến ngày 20/3/2016) 27/04/2016 01:22 SA 47_bc-ubnd.pdf
15 Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 27/04/2016 01:18 SA 46_bc-ubnd.pdf
16 Báo cáo tình hình phát triển KT-XH đảm bảo Quốc phòng an ninh Quý I và nhiệm vụ Quý II năm 2016 27/04/2016 01:15 SA 45_bc-ubnd.pdf
17 Báo cáo hoạt động kho học và công nghệ Quý I năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 01:14 SA 43_bc-ubnd.pdf
18 Về việc triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác kiểu mới trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 01:12 SA 38_bc-ubnd.pdf
19 Về danh mục Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2016 - 2020 27/04/2016 01:10 SA 33_bc-ubnd.pdf
20 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 27/04/2016 01:08 SA 29_bc-ubnd.pdf
21 Báo cáo tình hình nợ vốn đầu tư các công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 27/04/2016 01:05 SA 24_bc-ubnd.pdf
22 Báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến KT-XH và môi trường 27/04/2016 01:03 SA 16_bc-ubnd.pdf
23 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 27/04/2016 00:59 SA 12_bc-ubnd.pdf
24 Báo cáo vận hành khai thác sử dụng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện trên địa bàn tỉnh 27/04/2016 00:57 SA 13_bc-ubnd.pdf
25 Về việc đánh giá, phân loiạ cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 27/04/2016 00:55 SA 07_bc-ubnd.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: