Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Đơn vị bầu cử số : 04 Gồm Xã Tam Giang 09/05/2016 07:24 SA don_vi_bau_cu_so_04_xa_tam_giang.pdf
2 Đơn vị bầu cử số : 01 Gồm Xã Ea Hồ 09/05/2016 07:23 SA don_vi_bau_cu_so_01_xa_ea_ho.pdf
3 V/v công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Krông Năng khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 09/05/2016 07:16 SA qd_08.pdf
4 báo cáo tổng kết đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề vững giai đoạn 2011 - 2015 27/04/2016 01:24 SA 54_bc-bcd.pdf
5 Báo cáo tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2015 - 2016 (đến ngày 20/3/2016) 27/04/2016 01:22 SA 47_bc-ubnd.pdf
6 Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 27/04/2016 01:18 SA 46_bc-ubnd.pdf
7 Báo cáo tình hình phát triển KT-XH đảm bảo Quốc phòng an ninh Quý I và nhiệm vụ Quý II năm 2016 27/04/2016 01:15 SA 45_bc-ubnd.pdf
8 Báo cáo hoạt động kho học và công nghệ Quý I năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 01:14 SA 43_bc-ubnd.pdf
9 Về việc triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác kiểu mới trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 01:12 SA 38_bc-ubnd.pdf
10 Về danh mục Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2016 - 2020 27/04/2016 01:10 SA 33_bc-ubnd.pdf
11 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 27/04/2016 01:08 SA 29_bc-ubnd.pdf
12 Báo cáo tình hình nợ vốn đầu tư các công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 27/04/2016 01:05 SA 24_bc-ubnd.pdf
13 Báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến KT-XH và môi trường 27/04/2016 01:03 SA 16_bc-ubnd.pdf
14 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 27/04/2016 00:59 SA 12_bc-ubnd.pdf
15 Báo cáo vận hành khai thác sử dụng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện trên địa bàn tỉnh 27/04/2016 00:57 SA 13_bc-ubnd.pdf
16 Về việc đánh giá, phân loiạ cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 27/04/2016 00:55 SA 07_bc-ubnd.pdf
17 Báo cáo tình hình quyết toán dự toán hoàn thành thuộc thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính năm 2015 27/04/2016 00:54 SA 05_bc-ubnd.pdf
18 Về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2015 27/04/2016 00:53 SA 02_bc-ubnd.pdf
19 Về việc lựa chọn Buôn đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Krông Năng năm 2016 27/04/2016 00:51 SA 03_bc-ubnd.pdf
20 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 27/04/2016 00:46 SA 59_bc-ubnd.pdf
21 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2016 27/04/2016 00:45 SA 57_bc-ubnd.pdf
22 Báo cáo tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2015 - 2016 (đến ngày 05/4/2016) 27/04/2016 00:43 SA 58_bc-ubnd.pdf
23 Báo cáo tình hình hạn hán sản xuất và đời sống của ĐB DTTS trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 00:42 SA 56_bc-ubnd.pdf
24 Về việc tổng kết thực hiện chương trình MTQG XD NTM 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020) 27/04/2016 00:40 SA 48_bc-bcd.pdf
25 Về việc báo cáo công tác thu phí sử dụng đường bộ năm 2015 27/04/2016 00:39 SA 51_bc-ubnd.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: