Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Báo cáo hoạt động kho học và công nghệ Quý I năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 01:14 SA 43_bc-ubnd.pdf
2 Về việc triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác kiểu mới trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 01:12 SA 38_bc-ubnd.pdf
3 Về danh mục Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2016 - 2020 27/04/2016 01:10 SA 33_bc-ubnd.pdf
4 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 27/04/2016 01:08 SA 29_bc-ubnd.pdf
5 Báo cáo tình hình nợ vốn đầu tư các công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 27/04/2016 01:05 SA 24_bc-ubnd.pdf
6 Báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến KT-XH và môi trường 27/04/2016 01:03 SA 16_bc-ubnd.pdf
7 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 27/04/2016 00:59 SA 12_bc-ubnd.pdf
8 Báo cáo vận hành khai thác sử dụng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện trên địa bàn tỉnh 27/04/2016 00:57 SA 13_bc-ubnd.pdf
9 Về việc đánh giá, phân loiạ cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 27/04/2016 00:55 SA 07_bc-ubnd.pdf
10 Báo cáo tình hình quyết toán dự toán hoàn thành thuộc thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính năm 2015 27/04/2016 00:54 SA 05_bc-ubnd.pdf
11 Về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2015 27/04/2016 00:53 SA 02_bc-ubnd.pdf
12 Về việc lựa chọn Buôn đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Krông Năng năm 2016 27/04/2016 00:51 SA 03_bc-ubnd.pdf
13 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 27/04/2016 00:46 SA 59_bc-ubnd.pdf
14 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2016 27/04/2016 00:45 SA 57_bc-ubnd.pdf
15 Báo cáo tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2015 - 2016 (đến ngày 05/4/2016) 27/04/2016 00:43 SA 58_bc-ubnd.pdf
16 Báo cáo tình hình hạn hán sản xuất và đời sống của ĐB DTTS trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 00:42 SA 56_bc-ubnd.pdf
17 Về việc tổng kết thực hiện chương trình MTQG XD NTM 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020) 27/04/2016 00:40 SA 48_bc-bcd.pdf
18 Về việc báo cáo công tác thu phí sử dụng đường bộ năm 2015 27/04/2016 00:39 SA 51_bc-ubnd.pdf
19 Về việc báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB quý I năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016 27/04/2016 00:36 SA 52_bc-ubnd.pdf
20 Kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Camphuchia 2016 25/04/2016 03:12 SA tuyen_truy_cong_tac_bien_gioi.pdf
21 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo 2016 25/04/2016 03:11 SA tuyen_truyen_cong_tac_bien_dao.pdf
22 V/v diều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/04/2016 01:30 SA qd_dieu_chinh_bai_bo.pdf
23 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 15, năm 2016 18/04/2016 06:24 SA 66_tb-ubnd.pdf
24 Kết luận của đồng chí Trần Minh Châu - PCT UBND huyện tại cuộc họp thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sửa chữa sân bê tông trước nghĩa trang huyện 18/04/2016 06:23 SA 62_tb-ubnd.pdf
25 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 13, năm 2016 18/04/2016 06:22 SA 58_tb-ubnd.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: