Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Báo cáo tình hình quyết toán dự toán hoàn thành thuộc thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính năm 2015 27/04/2016 00:54 SA 05_bc-ubnd.pdf
2 Về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2015 27/04/2016 00:53 SA 02_bc-ubnd.pdf
3 Về việc lựa chọn Buôn đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Krông Năng năm 2016 27/04/2016 00:51 SA 03_bc-ubnd.pdf
4 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 27/04/2016 00:46 SA 59_bc-ubnd.pdf
5 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2016 27/04/2016 00:45 SA 57_bc-ubnd.pdf
6 Báo cáo tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2015 - 2016 (đến ngày 05/4/2016) 27/04/2016 00:43 SA 58_bc-ubnd.pdf
7 Báo cáo tình hình hạn hán sản xuất và đời sống của ĐB DTTS trên địa bàn huyện Krông Năng 27/04/2016 00:42 SA 56_bc-ubnd.pdf
8 Về việc tổng kết thực hiện chương trình MTQG XD NTM 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020) 27/04/2016 00:40 SA 48_bc-bcd.pdf
9 Về việc báo cáo công tác thu phí sử dụng đường bộ năm 2015 27/04/2016 00:39 SA 51_bc-ubnd.pdf
10 Về việc báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB quý I năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016 27/04/2016 00:36 SA 52_bc-ubnd.pdf
11 Kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Camphuchia 2016 25/04/2016 03:12 SA tuyen_truy_cong_tac_bien_gioi.pdf
12 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo 2016 25/04/2016 03:11 SA tuyen_truyen_cong_tac_bien_dao.pdf
13 V/v diều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/04/2016 01:30 SA qd_dieu_chinh_bai_bo.pdf
14 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 15, năm 2016 18/04/2016 06:24 SA 66_tb-ubnd.pdf
15 Kết luận của đồng chí Trần Minh Châu - PCT UBND huyện tại cuộc họp thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sửa chữa sân bê tông trước nghĩa trang huyện 18/04/2016 06:23 SA 62_tb-ubnd.pdf
16 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 13, năm 2016 18/04/2016 06:22 SA 58_tb-ubnd.pdf
17 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn và xây dựng đường trục chính tại Cụm công nghiệp xã Ea Dắh 18/04/2016 06:20 SA 37_tb-ubnd.pdf
18 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại phiên họp UBND huyện lần thứ 50 18/04/2016 06:19 SA 35_tb-ubnd.pdf
19 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 11, năm 2016 18/04/2016 06:18 SA 31_tb-ubnd.pdf
20 Về việc kết luận của đồng chí Trần Minh Châu tại cuộc họp đưa quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục xây dựng cơ bản theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND huyện 18/04/2016 06:16 SA 30_tb-ubnd.pdf
21 Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng 18/04/2016 06:14 SA 24_tb-ubnd.pdf
22 Về việc kết luận của đông chí PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết việc lấn chiếm lòng, lề đường treo Pano, biển quảng cáo sai quy định trên địa bàn thị trấn Kr ông Năng 18/04/2016 06:13 SA 26_tb-ubnd.pdf
23 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện năm 2016 18/04/2016 06:11 SA 25_tb-nhcs.pdf
24 Đề cương tóm tắt tuyên truyền Festival huế 2016 15/04/2016 08:46 SA tuyen_truyen_festival_hue.pdf
25 Đề cương tóm tắt tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư Hà Huy Tập 08/04/2016 08:19 SA tuyen_truyen_110_nam_ngay_sinh_cua_tong_bi_thu_ha_huy_tap.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: