Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Về việc triển khai thực hiện các văn bản Trung ương về công tác chuẩn bị bầu cử 15/03/2016 01:38 SA 531-19-CV-UBBC.pdf
2 về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2016 01:37 SA 109-579-QD-UBND.pdf
3 Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2016 01:36 SA 105-07-QD-UBBC.pdf
4 Chỉ thị số của Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:05 SA 10-CT-HU.pdf
5 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:02 SA 42-TB-HU.pdf
6 Về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Krông Năng khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:00 SA 01QD-UBBC.pdf
7 Về việc thay đổi phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 02:56 SA 02-TB-BCD.pdf
8 Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 04/03/2016 02:17 SA 02 KH-UBBC tuyen truyen cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa 15 va bau cu dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2016, 2021.pdf
9 Thông báo Trụ sở làm việc và nơi tiếp nhận hồ sơ của UBBC huyện 01/03/2016 08:26 SA 01-TB-UBBC.pdf
10 Về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn thành viên UBBC huyện Krông Năng 01/03/2016 08:25 SA 02-TB-UBBC.pdf
11 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của UBBC huyện Krông Năng 01/03/2016 08:24 SA 01-KH-UBBC.pdf
12 Hướng dẫn một số nội dung tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/02/2016 03:20 SA huongdanbaucusonoivu.pdf
13 Chỉ thị số của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 07:45 SA 51-CTTW.doc
14 Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND năm 2016 (Theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 25/02/2016 06:53 SA Mau ho so ung cu.doc
15 Hướng dẫn về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 25/02/2016 03:49 SA 169 HD-BTGTW.pdf
16 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 03:34 SA 583 QDHU.pdf
17 Chỉ thị về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 03:03 SA CT 02.PDF
18 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 03:02 SA 151_KH-BTTTT_301559.doc
19 Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 02:58 SA Nghi quyet 1132-UBTVQH13-16-01-2016.pdf
20 Nghị quyết Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, Tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung 25/02/2016 02:53 SA Nghi quyet 1134-UBTVQH13-16-01-2016.pdf
21 Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 02:40 SA 02_2016_TT-BNV_302459.pdf
22 Kế hoạch triển khai Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 02:38 SA Kehoach40_KH-HDBCQG.doc
23 Hưỡng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 02:35 SA 12.-Huong-dan-38-HD-BTCTW.doc
24 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 02:33 SA TB 04.UBBC.PDF
25 Hướng dẫn thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu của đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 25/02/2016 02:20 SA Huong dan so 20 - HD-UBKTTW.doc

Liên kết web

Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng, Số 98 Nguyễn Tất Thành, TT Krông Năng 

Email: Banbientap@krongnang.daklak

.gov.vn

Phone: 0500.8584.567 - 0500.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: