Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn và xây dựng đường trục chính tại Cụm công nghiệp xã Ea Dắh 18/04/2016 06:20 SA 37_tb-ubnd.pdf
2 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại phiên họp UBND huyện lần thứ 50 18/04/2016 06:19 SA 35_tb-ubnd.pdf
3 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 11, năm 2016 18/04/2016 06:18 SA 31_tb-ubnd.pdf
4 Về việc kết luận của đồng chí Trần Minh Châu tại cuộc họp đưa quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục xây dựng cơ bản theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND huyện 18/04/2016 06:16 SA 30_tb-ubnd.pdf
5 Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng 18/04/2016 06:14 SA 24_tb-ubnd.pdf
6 Về việc kết luận của đông chí PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết việc lấn chiếm lòng, lề đường treo Pano, biển quảng cáo sai quy định trên địa bàn thị trấn Kr ông Năng 18/04/2016 06:13 SA 26_tb-ubnd.pdf
7 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện năm 2016 18/04/2016 06:11 SA 25_tb-nhcs.pdf
8 Đề cương tóm tắt tuyên truyền Festival huế 2016 15/04/2016 08:46 SA tuyen_truyen_festival_hue.pdf
9 Đề cương tóm tắt tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư Hà Huy Tập 08/04/2016 08:19 SA tuyen_truyen_110_nam_ngay_sinh_cua_tong_bi_thu_ha_huy_tap.pdf
10 Về việc triển khai thực hiện các văn bản Trung ương về công tác chuẩn bị bầu cử 15/03/2016 01:38 SA 531-19-CV-UBBC.pdf
11 về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2016 01:37 SA 109-579-QD-UBND.pdf
12 Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2016 01:36 SA 105-07-QD-UBBC.pdf
13 Chỉ thị số của Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:05 SA 10-CT-HU.pdf
14 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:02 SA 42-TB-HU.pdf
15 Về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Krông Năng khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:00 SA 01QD-UBBC.pdf
16 Về việc thay đổi phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 02:56 SA 02-TB-BCD.pdf
17 Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 04/03/2016 02:17 SA 02 KH-UBBC tuyen truyen cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa 15 va bau cu dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2016, 2021.pdf
18 Thông báo Trụ sở làm việc và nơi tiếp nhận hồ sơ của UBBC huyện 01/03/2016 08:26 SA 01-TB-UBBC.pdf
19 Về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn thành viên UBBC huyện Krông Năng 01/03/2016 08:25 SA 02-TB-UBBC.pdf
20 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của UBBC huyện Krông Năng 01/03/2016 08:24 SA 01-KH-UBBC.pdf
21 Hướng dẫn một số nội dung tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/02/2016 03:20 SA huongdanbaucusonoivu.pdf
22 Chỉ thị số của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 07:45 SA 51-CTTW.doc
23 Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND năm 2016 (Theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 25/02/2016 06:53 SA Mau ho so ung cu.doc
24 Hướng dẫn về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 25/02/2016 03:49 SA 169 HD-BTGTW.pdf
25 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 03:34 SA 583 QDHU.pdf

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: