Số thứ tự Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Kết luận của đồng chí CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 11, năm 2016 18/04/2016 06:18 SA 31_tb-ubnd.pdf
2 Về việc kết luận của đồng chí Trần Minh Châu tại cuộc họp đưa quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục xây dựng cơ bản theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND huyện 18/04/2016 06:16 SA 30_tb-ubnd.pdf
3 Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng 18/04/2016 06:14 SA 24_tb-ubnd.pdf
4 Về việc kết luận của đông chí PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết việc lấn chiếm lòng, lề đường treo Pano, biển quảng cáo sai quy định trên địa bàn thị trấn Kr ông Năng 18/04/2016 06:13 SA 26_tb-ubnd.pdf
5 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện năm 2016 18/04/2016 06:11 SA 25_tb-nhcs.pdf
6 Đề cương tóm tắt tuyên truyền Festival huế 2016 15/04/2016 08:46 SA tuyen_truyen_festival_hue.pdf
7 Đề cương tóm tắt tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư Hà Huy Tập 08/04/2016 08:19 SA tuyen_truyen_110_nam_ngay_sinh_cua_tong_bi_thu_ha_huy_tap.pdf
8 Về việc triển khai thực hiện các văn bản Trung ương về công tác chuẩn bị bầu cử 15/03/2016 01:38 SA 531-19-CV-UBBC.pdf
9 về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2016 01:37 SA 109-579-QD-UBND.pdf
10 Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 15/03/2016 01:36 SA 105-07-QD-UBBC.pdf
11 Chỉ thị số của Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:05 SA 10-CT-HU.pdf
12 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:02 SA 42-TB-HU.pdf
13 Về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Krông Năng khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 03:00 SA 01QD-UBBC.pdf
14 Về việc thay đổi phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/03/2016 02:56 SA 02-TB-BCD.pdf
15 Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 04/03/2016 02:17 SA 02 KH-UBBC tuyen truyen cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa 15 va bau cu dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2016, 2021.pdf
16 Thông báo Trụ sở làm việc và nơi tiếp nhận hồ sơ của UBBC huyện 01/03/2016 08:26 SA 01-TB-UBBC.pdf
17 Về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn thành viên UBBC huyện Krông Năng 01/03/2016 08:25 SA 02-TB-UBBC.pdf
18 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của UBBC huyện Krông Năng 01/03/2016 08:24 SA 01-KH-UBBC.pdf
19 Hướng dẫn một số nội dung tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/02/2016 03:20 SA huongdanbaucusonoivu.pdf
20 Chỉ thị số của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 07:45 SA 51-CTTW.doc
21 Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND năm 2016 (Theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 25/02/2016 06:53 SA Mau ho so ung cu.doc
22 Hướng dẫn về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 25/02/2016 03:49 SA 169 HD-BTGTW.pdf
23 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 03:34 SA 583 QDHU.pdf
24 Chỉ thị về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 03:03 SA CT 02.PDF
25 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/02/2016 03:02 SA 151_KH-BTTTT_301559.doc

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584

Bản đồ

Video

Loading the player...

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: