Về phòng, chống dịch COVID-19

243 15/05/2021 08:14 SA

Tệp đính kèm:

Số thứ tự Tệp đính kèm Tải xuống
1 UB_ Tang cuong phong chong dich.pdf Tải xuống
2 UB_ Trien khai chong dich.pdf Tải xuống
3 CV thuc hien cac bien phap phong chong dich covid 19 trong nganh giao thong van tai n.pdf Tải xuống
4 CV trien khai bo giai phap phong chong COVID (1).pdf Tải xuống
5 CV chi dao TK nam hoc 2021.pdf Tải xuống
6 Lich KT COVID-19 va ATTP phuc vu BCHDND NAM 2021 (2).pdf Tải xuống
7 day manh ung dung cong nghe thong tin trong cong tac phong, chong dich benh COVID-19.pdf Tải xuống
8 CV dam bao phong chong covid 19 -05-5-2021.pdf Tải xuống
9 11.5 QD Doan kiem tra xu ly vi pham trong cong tac PC Covid-19 (1).pdf Tải xuống

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@

krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 

Bản đồ

Video

Loading the player...

Quảng cáo

Bình chọn

Thống kê truy nhập

Số khách trực tuyến:

Tổng số truy cập: